De beltkorenmolen "De Hoop" in Rha is gebouwd in 1856.

Werkverschaffing Rha, maart 1933.Omdat het dorpje Rha vaak wateroverlast had wanneer de rivier de IJssel de uiterwaarden overstroomde, omdat er nog geen dijk was, konden de boeren de molen van Bronkhorst niet bereiken om hun graan te laten malen.
Graan moest worden gemalen om er brood van te bakken en om als veevoer te gebruiken.

Molen De Hoop met woning en bijgebouwen.In 1833 werd een vergunning aangevraagd voor de bouw van een eigen windmolen in Rha.
Pas 23 jaar later, in 1856 werd de bouwvergunning verstrekt en werd de molen in opdracht van de heer A. Reuling gebouwd.
Een kopie van deze vergunning hangt ingelijst in de molen.

Molenaarswoning in 1930.Echter, in 1878 werd de molen door brand verwoest.
In 1879 vond herbouw plaats en Rha had gelukkig weer een molen.
In 1958 vond de laatste restauratie plaats.

Voor zover kan worden nagegaan zijn de molenaars op deze molen geweest:

  • De heer A. Reuling vanaf 1856
  • de heer W. Kanters van 1893 tot 1912
  • de heer J.H. Bremer van 1916 tot 1925
  • de heer Windmöller en zijn zoon Gerard Windmöller van 1925 tot plm. 1962

Molenaar Willem Kanters. A.J. Koning, Hoofddorp, technische adviseur Ver. de Holl. Molen en Jan Windmoller. Tijdens een bezoek aan Canada. Jan Windmoller in zijn molen.

In 1995 werd de geheel vervallen molen met het huis ernaast verkocht aan de familie Hofman, afkomstig uit het hectische Amsterdam maar aangetrokken door de rust en de schoonheid van de plek waar de molen en het huis staan.