"De Hoop" Rha

Restauratie

Het Rijksmonument, de oude beltkorenmolen “De Hoop” in Rha (gem. Bronckhorst), werd gebouwd in 1856 door A. Reuling. In 1878 brandde deze molen af maar werd herbouwd in 1879. De molen verkeerde tot 1998 in een buitengewoon slechte staat. Al sinds 1963 draaiden de wieken niet meer.

Molen in slechte staat

Slechte staat

De molen in 1998. De rieten dakbedekking is weg, in de plaats daarvoor zijn golfplaten op het dak bevestigd om toch nog wat regen buiten te houden. De stukken hangen los aan de wieken. Bij harde wind was dit een groot gevaar.

Helaas leek restauratie van de molen niet meer tot de mogelijkheden te behoren.
In 1997 leek daar verandering in te komen. Misschien zou dit cultuurhistorisch Monument toch nog gered kunnen worden.
Ted en Harry Hofman, de nieuwe eigenaren sinds 1995, vonden het onacceptabel dat een cultuurhistorisch monument niet meer voor restauratie-subsidie in aanmerking kwam en dus op den duur volledig verloren zou gaan zoals zoveel vervallen molens.
De molen, of liever gezegd wat er van over was, is en was gezichtsbepalend vanaf diverse punten, b.v. gezien vanaf de weg Dieren-Zutphen springt dit monument aan de overkant van de IJssel direkt in het oog.

De gemeente Bronckhorst zou als eerste een flink subsidiebedrag moeten toezeggen alvorens de Provincie en Monumentenzorg een subsidie-aanvraag voor restauratie in behandeling konden nemen.
De Gemeente stond hier in eerste instantie afwijzend tegenover maar na diverse pogingen kregen Ted en Harry Hofman het groene licht. De Gemeente was uiteindelijk toch bereid subsidie te verstrekken.
Na deze toezegging werd er jarenlang een moeizame weg afgelegd in het land van subsidies.

Stichting

Stichting molen "De Hoop" werd in het leven geroepen en de molen werd door Ted en Harry Hofman aan deze stichting geschonken.

Het ontbrekende geld werd bijeengebracht door fondsen, bedrijven e.d. en diverse aktiviteiten welke geld konden opbrengen werden georganiseerd. Nagenoeg elke inwoner van Rha heeft zich ingespannen vóór en tijdens de restauratie. Een dorp met ± 32 huizen en nog geen 100 inwoners !! Wat een inzet. Uiteindelijk werden er flinke subsidiebedragen toegezegd. Alle moeite werd beloond, het grootste deel van de kosten zou door subsidies kunnen worden gedekt. Er bleef toch echter een groot financiëel gat.
Om de molen te restaureren ontbrak er nog zo'n slordige f 120.000,-. Fondsen, stichtingen, donateurs, vrienden van de molen en andere gulle gevers werden gezocht en gevonden. Al binnen 8 maanden was er bijna f 100.000,- bij elkaar.

Ook de inwoners van dit piepkleine dorpje Rha met 32 huizen, hebben zich enorm ingezet en hebben met elkaar diverse festiviteiten georganiseerd ten bate van de molen. Het grootste evenement was het organiseren van een feestweekend op 29 en 30 mei 1999 met als hoogtepunt een brunch voor 1000 mensen.

Start restauratie

Met de restauratie is begonnen op 21 september 1998. De burgemeester van Steenderen, de heer S. Buddingh' gaf het startsein om de kap van de molen te tillen. Met een hoogwerker werd de kap van de molen getild. Een heel bijzonder moment dat door de vele aanwezigen ademloos werd gevolgd. Een dweilorkest begeleidde het geheel met vrolijke klanken en kraampjes stonden klaar waar heerlijke glühwein werd geschonken (‘t was erg koud) en koffie en choco­lademelk en een aantal dames uit het dorp bakten originele Oud-Hollandse wafels die grif van de hand gingen.

Kap liften van molen
Overgebleven romp van Korenbeltmolen

Binnenwerk

Op dezelfde dag werd ook het gehele binnenwerk verwijderd. Alleen de romp bleef staan. Er kwam een noodkap op de romp. In de werkplaatsen van de molenbouwer werd alles gedemonteerd en er werd onderzocht welke onderdelen nog te restaureren waren. Daarna werd er keihard gewerkt aan de molenromp. Alle balken werden verwijderd, er kwam een steiger rondom de molen en van de bovenzijde romp werd het slechte metselwerk verwijderd en opnieuw opgemetseld.

Rondom de molen werd oud metselwerk vervangen door nieuw. De molenromp werd door beschietingen tijdens de oorlog op veel plaatsen ernstig beschadigd. Vervolgens werd er gerepareerd waardoor het net een lappendeken leek. Tijdens de restauratie werd de romp op een bijzondere manier geheel gestukadoord. Bovendien is het gehele binnenwerk in de werkplaatsen van de molenbouwer gemaakt en naar de molen getransporteerd en vervolgens gemonteerd.

Nieuwe kap

In de werkplaats van molenbouwer Vaags werd met grote precisie de nieuwe kap gemaakt, geheel demontabel. Sommige onderdelen van de oude kap werden gerestaureerd. De kap kwam in onderdelen naar de molen. Op het pleintje voor de molen werd de kap als een puzzel in elkaar gezet en heeft de rietdekker de kap met riet gedekt. Schitterend om te zien hoe alle onderdelen van de nieuwe kap perfect in elkaar pasten. Hier rechts ziet u de heer Henk Vaags en Andre Nibbelink aan het werk.

Overgebleven romp van Korenbeltmolen
Rietdekken van de kap

Rietdekken

Toen Vaags klaar was begon het rietdekkers-bedrijf Hissink uit Baak om de kap van riet te voorzien. De heer D. Groot Tjooitink met zijn medewerkers hebben dagenlang gewerkt om er iets prachtigs van te maken. Wat geweldig om al deze specialisten aan het werk te zien, molen­bouwers en rietdekkers. Het resultaat was verbluffend.

Op de zeer mistige zaterdag 13 november 1999 werd onder grote belangstelling de nieuwe rietgedekte kap met een hoogwerker weer op de molenromp getild.

Opening

Op zaterdag 6 mei 2000 om 11.00 uur vond de officiële opening van de molen plaats.

De heer Peters verrichtte de officiële opening door de "vang" te lichten waardoor de wieken in beweging kwamen. Een prachtig moment op een schitterende en gedenkwaardige dag.

De heer Peters verricht de opening
Toosten op de opening

Ted en Harry Hofman toosten op het mooie resultaat van datgene wat ze enige jaren geleden in gang hadden gezet.
Harry heeft in zijn hand een z.g. bilhamer, kado gekregen uit handen van de heer Peters uit naam van de Provincie Gelderland.

De voor deze omgeving gezichtsbepalende molen is gerestaureerd met financiële steun van o.a. de Gemeente Steenderen, de Provincie Gelderland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het Prins Bernhard Fonds en diverse kleinere fondsen, Vereniging De Hollandsche Molen en vele anderen.

De restauratie van dit prachtige monument is in de betrekkelijk korte tijd van anderhalf jaar gerealiseerd.

Het onderhoud van deze molen komt voor het grootste deel ten laste van de Stichting. Donateurs en/of vrienden van de molen zijn daarom van harte welkom en heel erg nodig! Al voor € 20,00 per jaar kunt u Donateur worden

Openingstijden

De molen is geopend voor bezichtiging en rondleiding de 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 16.00 uur. Voor bezichtiging en rondleiding buiten deze openingsdagen, kan een afspraak worden gemaakt.
 
Ook voor groepen, b.v. een personeels- of familiedag, bestaat de mogelijkheid om buiten de openingstijden de molen te bezoeken. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken.

Wij zijn te bereiken op de volgende manieren: